Instalacja Fotowoltaiczna

w Twoim domu

Zadzwoń do doradcy:

(+48) 731 006 003

lub wypełnij formularz kontaktowyWysokowydajne moduły o mocy do 400 Wp

Ozdoba Twojego domu

Szybki zwrot inwestycji

Polski producent

25 lat gwarancji

Instalacja Fotowoltaiczna 
w Twoim domu

Zadzwoń do doradcy:

512 224 305

Moduły o mocy do 400 Wp

Szybki zwrot inwestycji

Polski producent

25 lat gwarancji

Ozdoba Twojego domu

Pełna moc w Twoim domu

  • wydajne ogniwa fotowoltaiczne (monokrystaliczne)
  • trwałość i stabilność mocy
  • 25 lat gwarancji na uzysk mocy

Moduły PV ML System są kompatybilne z większością dostępnych na rynku systemów mocowań. Dzięki temu konstrukcje fotowoltaiczne można zamontować zarówno na gruncie, jak i na płaskich lub pochyłych dachach budynków.

450Wp

450 Wp Half Cut Silver

320 Wp Full Black

ML System oferuje moduły fotowoltaiczne w dowolnym kolorze

Proponujemy, oprócz standardowych, ciemnych modułów, kolorowe, w trzech podstawowych barwach: gold, grey i ceramic. Na życzenie Klienta dostarczymy moduły w dowolnym odcieniu, umożliwiając aranżację dachu w zgodzie z własnym poczuciem estetyki. Moduły oferowane są w rozmiarze 1025×1835, w dwóch wariantach: ramkowym i szkło-szkło.

Oferta ML System obejmuje ponadto wyposażone w fotowoltaikę kompletne carporty i zadaszenia tarasów wraz z systemową konstrukcją. W efekcie zyskujemy pełną kompozycję, nadającą domom jednorodzinnym wyjątkowego charakteru.

Zobacz, jak może wyglądać Twoja instalacja fotowoltaiczna

Kupuj od polskiego producenta!

ML System produkuje w Polsce, w podrzeszowskim Zaczerniu.
Dysponujemy zakładem produkcyjnym z nowoczesnymi liniami wytwórczymi wraz z centrum badawczo-rozwojowym.
Fakt notowania naszych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zobowiązuje ML System do świadczenia profesjonalnych usług, na najwyższym poziomie.
Dysponujemy autorskim system zarządzania energią i bezpieczeństwem, który 24/7 kontroluje działanie instalacji.

Klient, podłączony do systemu, może śledzić bieżące zużycie energii.

Oferta ML System obejmuje ponadto wyposażone w fotowoltaikę kompletne carporty i zadaszenia tarasów wraz z systemową konstrukcją. W efekcie zyskujemy pełną kompozycję, nadającą domom jednorodzinnym wyjątkowego charakteru.

Formularz kontaktowy

ML SYSTEM oferuje swoim Klientom możliwość skorzystania z pomocy w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021-2023 (dalej „ Program”).

W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z pomocy ML SYSTEM, Klient zobowiązany będzie przekazać na adres e-mail: mojprad@mlsystem.pl następujące dokumenty:
1) skan zaświadczenia potwierdzającego przyłączenie z pieczęcią OSD,
2) numer umowy kompleksowej,
3) skan podpisanego pełnomocnictwa (Klient uzupełnia tylko swoje dane i składa podpis),
4) numer rachunku bankowego Klienta
Podstawowe warunki dofinansowania:
1) kwota dotacji: do 3 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;
2) dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020r.;
3) dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projekt zakończony oznacza:
• za wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach (lub równorzędnych dokumentach księgowych) przedstawionych do wniosku o dofinansowanie – dokonano ostatecznej zapłaty,
• wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione;
4) dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej;
5) warunkiem wypłaty środków jest pozytywne rozpatrzenie (pozytywna ocena) wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW;
6) nie wymaga się zabezpieczenia dofinansowania;
7) urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;
8) Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
9) nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,
10) moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Wnioskodawcę (Grantobiorcę) w tym samym okresie rozliczeniowym,
11) inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji,
12) projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM).
13) dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”;
14) w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Mój Prąd’ do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania;

Złożenie wniosku o dofinansowanie będzie możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji przekazania ML SYSTEM kompletu dokumentów wymaganych regulaminem Programu.

Środki przewidziane w budżecie Programu są ograniczone, co oznacza, że złożenie poprawnie wypełnionego wniosku nie gwarantuje uzyskania dofinansowania.

ML SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyznanie Klientom dofinansowania na skutek naruszenia warunków uczestnictwa w Programie lub wyczerpania puli środków przeznaczonych do wykorzystania w ramach Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w programie „Mój Prąd” znajdą Państwo na stronie https://mojprad.gov.pl/